Kontaktirajte nas

GRAĐEVINSKA TVRTKA SA-BIŠĆAN

Sjedište: Luščić 6 c, 47000 Karlovac

Direktor:

Stjepan Starešinić 

Mob: 091 1137 116

Dražen Pavlić

Mob: 091 6682 544

office@sa-biscan.com

Vlasnik: 

GOLLNER IMMOBILIEN KG, Austrija

Kristijan Pereško-Ostronić

kristijan.peresko@sa-biscan.com

Mob: +385916053943

Stjepan Starešinčić

stjepan@sa-biscan.com

Mob: +385911137116

Tomislav Cindrić

tomislav.cindric@sa-biscan.com

Mob: +385916049140

Josip Stojković

josip.stojkovic@sa-biscan.com

Mob : +385913137115