Trgovačko društvo SA BIŠĆAN d.o.o. započinje sa provedbom projekta sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda

Trgovačko društvo SA BIŠĆAN d.o.o. iz Duga Rese, potpisom Ugovora  sa Ministarstvom rada i mirovinskog sustava te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje započinje sa provedbom projekta sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.  U sklopu projekta biti će educirano 55 radnika tvrtke SA BIŠĆAN d.o.o.  i to 49 radnika u  proizvodno – uslužnom sektoru (zidar, tesar, fasader, armirač, soboslikar, keramičar), te troje za managera prodaje, jedan radnik za managera financija i  dva radnika za komercijalistu. Procijenjena vrijednost projekta iznosi  237.167,50 kn, a iznos EU potpore kroz bespovratna sredstva  225.309,12 kn što je čak 95% ukupno prihvatljivih troškova.